Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education Pune 411004

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणे-४११००४

Official Website for Open Schooling

मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता ५ वी / इयत्ता८ वी साठी नव्याने ऑनलाइन पद्धतीने नावनोंदणी प्रवेश अर्ज भरण्याची मुदत संपलेली आहे.अधिक महितीसाठी वेळोवेळी संकेतस्थळावर भेट द्यावी.